HYPOXI – ASKEL KOHTI HYVINVOINTIA. 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Rekisterin nimi: HYPOXI Jyväskylä asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä: Taharon Voima Oy (Y-3155368-7)
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Tuija Tikkala, Yliopistonkatu 18, 40100 Jyväskylä. puh 040 330 598

Mitä tietoja minusta kerätään?

Tällä verkkosivulla kerätään asiakastietojakonsultaationpyyntökaavakkeen muodossa. Kaavakkeessa kysytään seuravaat tiedot: Nimi, Puhelinnumero, sähköpostiosoite ja ikä.

Henkilötietoja käytetään

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme tarvittaessa henkilötietoja maksupalveluiden yhteistyökumppaneille maksujen mahdollistamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa Suomessa olevien HYPOXI Studioiden, HYPOXI Nordic Oy:n ja HYPOXI GmbH:n välillä asiakasuhteen hoitamisen näin vaatiessa.

Tietoja voidaan osittain luovuttaa viranomaisille lain näin vaatiessa.

Tietoja ei luovuteta tai myydä HYPOXIn ulkopuolisille toimijoille markkinointitarkoituksiin.

Maksupalvelussa kaikki maksutiedot kuljetetaan aina suojattuna SSL-salatussa yhteydessä. Salauksesta kertoo selaimissa oleva lukkosymboli – mikään ulkopuolinen taho ei tällöin pääse käsiksi tietoihin.

Kolmansien osapuolien evästeet

Emme käytä sivustolla kolmannen osapuolen evästeitä käyttäjien seuraamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

Huomioi, että HYPOXI Jyväskylä -studio on erillinen HYPOXI Nordic Oy:stä, jolla on oma rekisteri. Olethan yhteydessä HYPOXI studioosi, jos haluat lisätietoja rekistereistä. Studiolla voit saada tarkemmat tiedot rekisteristä, joka käsittää studiolla kerättyjen tietojen rekisteröintiä, hallintaa, säilytystä ja poistoa.