HYPOXI – ASKEL KOHTI HYVINVOINTIA. 

Hypoxi® tuo tutkitusti tuloksia

HYPOXI® on patentoitu menetelmä, jonka on todistettu kohdistavan suurimman osan rasvanpoltosta haluttuihin kehonosiin. Menetelmällä saavutetaan kolme kertaa suurempi ympärysmitan pieneneminen verrattuna tavanomaisen liikunnan ja ruokavalion yhdistelmällä saavutettaviin tuloksiin saman ajanjakson aikana.

HYPOXI® ihan oikeasti toimii! Annetaan tutkimustulosten puhua puolestaan. Alla esimerkkinä esitellään tiivistetysti tulokset Dr Bambergerin MPCH:ssa toteutetusta tutkimuksesta.

Tutkimus: Medical Prevention Center Hamburg 2010

Dr. Bambergerin tutkimus vuonna 2010 vahvisti aikaisempien tutkimusten tulokset. Dr. Bamberger tutki onko HYPOXI tehokkaampi menetelmä rasvakudoksen vähentämiseen tietyillä valituilla kehonalueilla verrattuna tavanomaisen liikunnan ja ruokavalion yhdistelmällä saavutettaviin tuloksiin.

Tutkimukseen osallistui kaksikymmentä naista ja kuusitoista miestä, jotka kuuluivat samaan ikäryhmään. Kaikki tutkimukseen osallistujat noudattivat samaa ruokavaliota. Seuranta-aika oli 4 viikkoa.

Naiset

Ryhmä A harjoitteli HYPOXI-S120®-laitteella 3 krt/viikossa, 30 minuuttia kerrallaan. Ryhmä B harjoitteli tavallisella kuntopyörällä 3 krt/viikossa, 30 minuuttia kerrallaan.

 Tulokset

Ympärysmitan pienentyminen: vyötärö, lantio
HYPOXI:lla harjoitelleiden henkilöiden ympärysmitta vyötärön ja lantion kohdalta pieneni merkittävästi enemmän kuin kontrolliryhmän:
HYPOXI-ryhmä keskimäärin yhteensä – 9,4 cm vs.
kontrolliryhmä yhteensä – 2,9 cm

 

Ympärysmitan pienentyminen: reidet, pakarat, vyötärö

HYPOXI:lla harjoitelleiden henkilöiden ympärysmitta mitatuilla alueilla pieneni merkittävästi enemmän kuin kontrolliryhmän:
HYPOXI-ryhmä keskimäärin yhteensä -13,3 cm vs.
kontrolliryhmä yhteensä – 4,8 cm

 

Ympärysmitan pienentyminen: vyötärö, lantio

HYPOXI:lla harjoitelleiden henkilöiden ympärysmitta vyötärön ja lantion kohdalta pieneni merkittävästi enemmän kuin kontrolliryhmän:
HYPOXI-ryhmä keskimäärin yhteensä – 9,4 cm vs.
kontrolliryhmä yhteensä – 2,9 cm

Miehet

Ryhmä A: Harjoitteli HYPOXI-Vacunaut®-laitteella 3 krt/viikossa, 30 minuuttia kerrallaan.
Ryhmä B: Harjoitteli kävelemällä tavallisella juoksumatolla 3 krt/viikossa, 30 minuuttia kerrallaan.

 Tulokset
 
 

Ympärysmitan pienentyminen: vyötärö, lantio

HYPOXI:lla harjoitelleiden henkilöiden ympärysmitta vyötärön ja lantion kohdalta pieneni merkittävästi enemmän kuin kontrolliryhmän:
HYPOXI-ryhmä keskimäärin yhteensä – 9,4 cm vs.
kontrolliryhmä yhteensä – 2,9 cm

Professori Bambergerin johtopäätös on, että vaikka sekä tavallinen liikunta että HYPOXI yhdistettynä ruokavalioon vähentää rasvakudoksen määrää ja pienentää ympärysmittaa mitatuilla alueilla, saavutettiin HYPOXI:lla merkittävästi paremmat tulokset seuranta-aikana.

Dr. Bamberger: “HYPOXI:lla saavutetaan merkittävästi suurempi rasvakudoksen väheneminen tietyillä alueilla verrattuna tavalliseen liikuntaan. Ero on tilastollisesti merkittävä.”

 

 

Tuloksia magneettikuvantamismenetelmällä (MRT)

Salzburgin Landeskrankenanstalten:in tekemässä kontrolloidussa tutkimuksessa tutkittiin muutoksia koehenkilöiden rasvakudoksen määrässä kahden viikon ajan, jolloin henkilöt treenasivat HYPOXI-Trainer-laitteella. Koehenkilöt treenasivat yhteensä 8 kertaa.

Koehenkilöt magneettikuvattiin ennen HYPOXI-treenin aloittamista ja uudelleen kahden viikon treenien jälkeen.

Tulokset osoittavat selkeän ja mitattavan eron rasvakudoksen paksuudessa ongelmakohdissa. Tulokset osoittavat, että ympärysmitan pienentymien ei johdu esimerkiksi nesteen vähentymisestä vaan rasvakudos on pienentynyt.